ERK Niveaus

Europees Referentie Kader

Wat zijn ERK niveaus?

Het ERK niveau bepaalt hoe goed iemand een taal beheerst. Wat kan iemand volgens de Raad van Europa (2001) op de verschillende niveaus?

Basis gebruiker

A Niveau

A1-niveau (basisgebruiker)

Als je een andere taal op A1-niveau beheerst, kun je:

A2-niveau (basisgebruiker)

Als je een andere taal op A2-niveau beheerst, kun je:

Het eindexamen Frans of Spaans is op het vmbo-t ongeveer op A2-niveau. De eindtermen van het Vlaamse beroepsonderwijs (bso) gaan voor Engels en Frans uit van A1- tot A2-niveau. En in het technisch en kunstonderwijs (tso en kso) van A2- tot B1-niveau.

Onafhankelijke gebruiker

B Niveau

B1-niveau (onafhankelijke gebruiker)

Als je een andere taal op B1-niveau beheerst, kun je:

Anderstaligen die Nederlands leren als vreemde taal (NT2), hebben in Nederland B1-niveau nodig (Staatsexamen NT2 Programma I) om een beroepsopleiding of mbo-opleiding te volgen.

De eindtermen van het Vlaamse technisch en kunstonderwijs (tso en kso) gaan uit van A2- tot B1-niveau voor Frans en Engels. In het algemeen secundair onderwijs (aso) is B1-niveau vereist.

B2-niveau (onafhankelijke gebruiker)

Als je een andere taal op B2-niveau beheerst, kun je:

Anderstaligen die Nederlands leren als vreemde taal (NT2) hebben in Nederland B2-niveau nodig (Staatsexamen NT2 Programma II) om een hbo- of universitaire opleiding te volgen.

Het vwo-eindniveau voor Engels, Frans, Duits en Spaans gaat uit van B2-niveau.

Vaardige gebruiker

C Niveau

C1-niveau (vaardige gebruiker)

Als je een andere taal op C1-niveau beheerst, kun je:

Sommige vwo’ers bereiken voor hun leesvaardigheid in Engels en Duits het C1-niveau.

C2-niveau (vaardige gebruiker)

Als je een andere taal op C2-niveau beheerst, kun je:

Speciale aanbieding

Op zoek naar een origineel kerstcadeau!

Of: doe jezelf deze cursus cadeau!

Doe een beginnerscursus Engels cadeau!

  • 6 online lessen één-op-één met een docent
  • Lesmateriaal ter waarde van €35,00 dat ook kan worden gebruikt in vervolgcursussen
  • Communicatieve methode: je leert de taal meteen gebruiken
  • En: mét een kortingsvoucher van € 15,00 voor een vervolgcursus van nog eens 6 lessen. 

 normaal: €245,00

NU: €230,00